Rabinka2611

Bảo quản tài liệu điện tử : vấn đề và giải pháp

Bảo quản tài liệu điện tử : vấn đề và giải pháp

www.vanthuluutru.com

Bảo quản tài liệu điện tử đang đặt ra những thách thức mới và cấp thiết đối với các nhà lưu trữ. Để tài liệu được sử dụng như là bằng chứng pháp lý thì nội dung, bối cảnh và cấu trúc của chúng – những thứ mà trong môi trường điện tử tồn tại độc lập với phương tiện mang tin – phải được bảo toàn. Do vậy, nếu chỉ bảo quản riêng phương tiện mang tin sẽ là không đủ. Trong môi trường tài liệu trên nền giấy truyền thống, người ta có thể tập trung nỗ lực vào việc bảo quản an toàn phương tiện mang tin vật lý (thường là giấy) vì nội dung, cấu trúc, và trong một phạm vi nhất định, bối cảnh của tài liệu gắn liền với phương tiện mang tin vật lý đó. Bằng cách đó, việc bảo quản tài liệu như là bằng chứng đã được bảo đảm. Ngược lại, trong môi trường điện tử, các nhà lưu trữ có thể tập trung các nguồn lực đáng kể cho việc bảo quản phương tiện mang tin vật lý (băng từ, diskette, phương tiện quang học v.v…) mà vẫn có thể thất bại trong việc bảo quản tài liệu theo đúng nghĩa của nó.

Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

(www.vanthuluutru.com) Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

(Moscow, 18-19 tháng 11 năm 2015)

Đơn vị tổ chức:

Hội đồng quốc tế về lưu trữ, Chi nhánh khu vực Á – Âu

Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga (www.rusarchives.ru),

Viện Nghiên cứu toàn Nga về Văn bản học và công tác Lưu trữ (www.vniidad.ru)

Đại học Quốc gia Nhân văn Nga (www.rsuh.ru),

Hội lưu trữ – lịch sử Nga (http://www.roiarch.com),

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

 

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư,
Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

 

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

I. ISO 27001 LÀ GÌ?

ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.

Tìm giải pháp cho lưu trữ điện tử

Tìm giải pháp cho lưu trữ điện tử

 

Văn thư lưu trữ – Sáng 10/9, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử”, một vấn đề cấp thiết trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều báo cáo viên quốc tế đến từ các nước Đức, Nhật, Scotland, New Zeland và các báo cáo viên Việt Nam là các chuyên gia của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trử Văn phòng TƯ Đảng, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin Truyền thông…

GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

“Lời dặn của GS Trần Huy Liệu là đến lúc đất nước yên ổn, cần phải nói lên sự thật về câu chuyện Lê Văn Tám” –

GS Phan Huy Lê

Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực” – GS Phan Huy Lê nhấn mạnh sau khi giải thích về hình tượng nhân vật Lê Văn Tám. GS Trần Huy Liệu căn dặn chúng tôi phải nói lại.