Uncategorized

Thêm những tư liệu về Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Trong lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng Việt Nam từ buổi trứng nước đến nay, tên tuổi đồng chí Trần Phú luôn có vị trí đặc biệt.

Trong con người nhà cách mạng tài hoa, uyên bác này, hy sinh anh dũng ở độ tuổi 27 trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, hội tụ nhiều giá trị độc đáo.

Nói đến đồng chí Trần Phú, người đời sau không chỉ nhớ tác giả của bản Luận cương chính trị (10-1930), thuộc số những Cương lĩnh chính thức đầu tiên của Đảng ta, mà còn nhớ đến sự hy sinh “cao cả như một vị Thánh”. Khi trút hơi thở cuối cùng với lời nhắn nhủ đồng chí anh em “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

Bảy cột mốc trong lãnh đạo Chính phủ điện tử

Bảy cột mốc trong lãnh đạo Chính phủ điện tử

Các nhà lãnh đạo hiện nay thường nhìn nhận Chính phủ điện tử bó hẹp ở việc chuyển toàn bộ dịch vụ công lên mạng, vì thế đã bỏ qua những cơ hội vô cùng to lớn có tính quyết định đối với lợi thế tương đối của một quốc gia về lâu dài. Cung cấp dịch vụ trực tuyến chỉ là điều hiện cần của Chính phủ điện tử. Bất cứ một Chính phủ tham vọng nào cũng đều phải nhìn xa hơn thế.

445 năm cuốn sách in đầu tiên ở nước Nga

Nước Nga kỷ niệm 445 năm ra đời của ấn phẩm “Apostol “ (tức là “Tông đồ”) – cuốn sách đầu tiên được in ở xứ Nga. Sự kiện quan trọng này diễn ra hồi tháng Ba 1564, “theo sắc chỉ của Sa hoàng Ivan Lôi đế và được sự ban phước lành của Giáo chủ toàn Nga Makarya”. Cuốn sách được chế bản tại Matxcơva, trong xưởng in của Ivan Fedorov và Piotr Mstislavts, hai nhân vật đã đi vào lịch sử như là những ông tổ của nghề in Nga.