Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN ngày 17 tháng 08 năm 2012 Của Bộ Nội vụ
V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Kính gửi – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Đây là văn bản pháp luật cao nhất của Việt Nam về công tác lưu trữ. Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

Vài nét về Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga”

Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga “đã được tạo ra để mở rộng tiếp cận của các nhà nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Liên bang Nga. Nó bao gồm 60 loại hướng dẫn tham khảo – 20 loại của liên bang và 40 của lưu trữ địa phương, được xây dựng trong giai đoạn 1987-2004. Cơ sở dữ liệu chứa các mô tả của hơn 100 nghìn phông lưu trữ, bao gồm các tài liệu chính trị-xã hội, lịch sử, quân sự và kinh tế, tài liệu văn học và nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật, thông tin và nhiều loại hình tài liệu khác. Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga”, được coi như nguồn sử liệu chính có thể phục vụ một số lượng lớn các nhà nghiên cứu, học sinh và giáo viên, nhà báo, công chức và tất cả những ai quan tâm đến lịch sử nước Nga.

Phân loại tài liệu

(www.vanthuluutru.com)

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI PHÔNG LƯU TRỮ
Phông lưu trữ là khái niệm dùng để chỉ một khối tài liệu hoàn chỉnh hoặc tương đối hoàn chỉnh phản ánh quá trình hình thành và phát triển của một quốc gia, một cơ quan hay một cá nhân, gia đình, dòng họ. Như vậy, để xác định một phông lưu trữ, chúng ta cần xem xét đến các yếu tố như: đơn vị hình thành phông là một quốc gia, một cơ quan, một cá nhân hay một gia đình, dòng họ; khối tài liệu trong phông hoàn chỉnh hay tương đối hoàn chỉnh… Trong một phông lưu trữ có thể có nhiều loại tài liệu khác nhau.

Bài tập thực hành chương Xác định giá trị tài liệu

1. Chọn mệnh đề đúng

a) Mục đích của công tác xác định giá trị tài liệu là lựa chọn những tài liệu có giá trị cần giữ lại bảo quản trong các lưu trữ và định thời hạn bảo quản cho chúng.

b) Mục đích của công tác xác định giá trị tài liệu là loại huỷ những tài liệu hết giá trị ra khỏi Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam.

 

c) Cả hai mệnh đề trên đều đúng.

Triển lãm tài liệu lưu trữ – CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC

Triển lãm tài liệu lưu trữ – CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC

(www.vanthuluutru.com)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, dày công vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt-Trung.
Nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Người, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Tổng cục Lưu trữ Trung Quốc phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc” tại Hà Nội và Bắc Kinh để giới thiệu với người xem quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc cũng như tình cảm thân thiết của Người với nhân dân Trung Quốc thông qua tài liệu lưu trữ.
Tại triển lãm trưng bày gần 400 tài liệu giấy, phim ảnh, ghi âm, ấn phẩm, bài báo và các hiện vật khác phản ảnh sinh động lịch sử hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc; về hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Trung Quốc, trong số đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng.

Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu

(www.vanthuluutru.com)

1. Nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử Đảng

Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử ĐCSVN nói riêng trong nhiều thập kỷ gần đây được rất nhiều người, đặc biệt là giới sử học rất quan tâm. Điều này thể hiện ở chỗ công tác nghiên cứu lịch sử trong cả nước ngày càng được mở rộng, các công trình sử học được công bố ngày càng nhiều, rất phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức. Đã xuất hiện nhiều tác phẩm về thông sử, về lịch sử Đảng, lịch sử địa phương (tỉnh, huyện, xã), lịch sử của từng ngành (quân sự, điện ảnh, công an, bộ đội biên phòng,…); lịch sử các tổ chức (phụ nữ, thanh niên, mặt trận,… ), lịch sử danh nhân, v. v….

Về phông lưu trữ cá nhân và thành phần Phông lưu trữ cá nhân bảo quản trong các lưu trữ Đảng

(ww.vanthuluutru.com) I. Vài nét về phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân

Phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân là phông lưu trữ các tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động, trong đời sống của một cá nhân riêng biệt, gia đình hay dòng họ.

Có 3 dạng phông

– Phông cá nhân: Tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cá nhân.

– Phông gia đình: tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cả gia đình.

– Phông dòng họ: tài liệu hình thành trong quá trình tồn tại của cả gia đình trong một số thế hệ.

Phông gia đình và phông dòng họ khác nhau ở chỗ: phông gia đình gồm tài liệu của không quá 3 thế hệ, còn phông dòng họ bảo quản tài liệu không ít hơn 4 thế hệ.

Quan hệ Việt – Nga qua tài liệu lưu trữ

Tài liệu lưu trữ là nguồn sử liệu quý giá và quan trọng trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử, bởi những đặc thù riêng của nó so với các nguồn sử liệu khác. Tài liệu lưu trữ được coi là những nhân chứng lịch sử, bởi lẽ nó được sản sinh ra gần như đồng thời với các sự kiện, hiện tượng lịch sử và do nhu cầu khách quan của mọi hoạt động trong quá khứ.

Nghiên cứu về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Liên Xô không thể không sử dụng nguồn sử liệu quý giá: tài liệu lưu trữ phản ảnh sinh động lịch sử quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế – khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên Xô trong gần 6 thập kỷ qua. Vì vậy, chia sẻ với ý tưởng của hội thảo này, chúng tôi mong muốn cung cấp một số thông tin khái quát về tài liệu lưu trữ giấy, phim ảnh, ghi âm hình thành trong quá trình hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên xô trong những năm 1950-1990.

Về việc xây dựng hệ thống công cụ xác định giá trị tài liệu phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam

(www.vanthuluutru.com) Công tác xác định giá trị tài liệu có ý nghĩa quyết định đối với số phận của tài liệu, có ý nghĩa là kết quả của công tác này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, nội dung và thành phần tài liệu của phông lưu trữ cơ quan, cấp uỷ. Do tính chất của nó, công tác xác định giá trị tài liệu cần phải đảm bảo yêu cầu chính xác và thận trọng. Việc xác định giá trị tài liệu không chính xác sẽ làm mất đi những tài liệu có giá trị và không loại được những tài liệu hết giá trị. Điều này yêu cầu cán bộ làm công tác xác định giá trị tài liệu phải được trang bị những kiến thức nghiệp vụ vững vàng, phải nghiên cứu sâu sắc, toàn diện các tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, cấp uỷ; đồng thời phải có những hiểu biết cần thiết liên quan đến nội dung tài liệu của các phông được xác định giá trị.