Nghiên cứu – Trao đổi

GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám

“Lời dặn của GS Trần Huy Liệu là đến lúc đất nước yên ổn, cần phải nói lên sự thật về câu chuyện Lê Văn Tám” –

GS Phan Huy Lê

Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực” – GS Phan Huy Lê nhấn mạnh sau khi giải thích về hình tượng nhân vật Lê Văn Tám. GS Trần Huy Liệu căn dặn chúng tôi phải nói lại.

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

PGS.TS. Hoàng Hồng

“Lênin nhấn mạnh khoa học lịch sử là một khoa học có tính đảng, bản thân chủ nghĩa duy vật vốn bao hàm cái gọi là tính đảng. Chủ nghĩa duy vật buộc chúng ta khi đánh giá một sự kiện nào đó phải công khai và dứt khoát đứng hẳn trên lập trường của một tập đoàn xã hội nhất định. Khoa học lịch sử mácxít kết hợp được chặt chẽ tính đảng và tính khách quan vì quan điểm mácxít thể hiện lập trường của một giai cấp tiên tiến nhất của xã hội – giai cấp công nhân”.

Tài liệu lưu trữ lịch sử và tài liệu quý hiếm

Tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh là tài liệu có giá trị về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ được hình thành trong các thời kì lịch sử phát triển của tỉnh Khánh Hòa; qua hoạt động của các cơ quan, tổ chức; của các nhân vật lịch sử tiêu biểu; do các cơ quan, tổ chức và cá nhân lưu giữ; là bản chính, bản gốc, bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các nhân vật tiêu biểu.

Những bí mật Nga trong chiến tranh Việt Nam

Những bí mật Nga trong chiến tranh Việt Nam

Có một ngày, khán giả của kênh Một đài truyền hình Nga đã được xem một chương trình có tựa đề “Những bí mật Nga trong chiến tranh Việt nam”. Chương trình truyền hình này nói về một cuộc chiến tranh, mà như lời của người dẫn chương trình, do một siêu cường quốc tiến hành, đánh vào một đất nước nghèo nàn. Cuộc chiến tranh, mà trong đó, người Mỹ đã trút 7 triệu tấn bom, đã rải 80 triệu lít chất độc hoá học xuống đất Việt nam. Cuộc chiến tranh, đã cướp đi sinh mạng của hai triệu người Việt Nam và 60 nghìn lính viễn chinh Mỹ.

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng mười lăm năm: nhìn lại và hướng tới

Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng mười lăm năm: nhìn lại và hướng tới

Cách đây 40 năm, mặc dù điều kiện đất nước lúc đó còn rất nhiều khó khăn, nhưng Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã kí văn bản cho phép thành lập Bộ môn Lưu trữ học đặt tại Khoa Lịch sử – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (Nay là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Đây là một quyết định có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì từ đó một ngành học tuy còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng hết sức cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đã được hình thành và phát triển. Quyết định này thể hiện nhận thức sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác lưu trữ và việc đầo tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao cho ngành lưu trữ học.

Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”

Bàn về khái niệm “Tài liệu quý hiếm”

Hiện nay, có rất nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra khi đề cập tới vấn đề tài liệu quý hiếm. Tác giả bài viết đã mạnh dạn đưa ra một số phân tích để góp thêm lời bàn về khái niệm: Thế nào là Tài liệu quý hiếm?
Hai yếu tố vật mang tin và thông tin trong tài liệu có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó nội dung của thông tin có trong tài liệu đó đóng vai trò quyết định tới giá trị của tài liệu. Tài liệu chỉ được xem là quý hiếm khi có mối  quan hệ biện chứng giữa cái quý và cái hiếm. Mối quan hệ này không thể tách rời vì đánh giá tài liệu là quý hiếm phải bao hàm cả 2 yếu tố: quý về giá trị nội dung và hiếm vì số lượng bản ít vì hình thức đặc biệt của tài liệu.

Nhận diện những yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ công chức

1. Trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc một số kỳ gần đây đã nhấn mạnh rằng, chúng ta hiện đang có một bộ máy hành chính còn cồng kềnh, làm việc không hiệu quả, dù rằng đã làm được khá nhiều việc. Vì sao như vậy? Bài viết này hi vọng góp một tiếng nói để xem xét vấn đề rất quan trọng này, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang  tíhc cực thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đang bước trên con đường hội nhập với thế giới.

Môi trường sinh thái và sự tồn tại bền vững của các di tích văn hóa lịch sử

1. Một vài quan sát
Trên đất nước ta hiện có rất nhiều di tích văn hoá – lịch sử đã từng tồn tại qua nhiều thời kỳ khác nhau. Các di tích đó liên quan đến nhiều giai đoạn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đến nhiều danh nhân văn hoá nổi tiếng của đất nước. Nếu có dịp đi qua các vùng, miền của Tổ quốc, dù ở miền biên giới cực bắc hay ở tận mũi Cà Mau xa xôi, đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những di tích lịch sử đánh dấu một sự kiện, ghi lại cuộc đời hoạt động của các danh nhân từng có công với quê hương đất nước. Đó có thể là cả một khu di tích khảo cổ học như Hoàng thành Thăng Long, khu thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), hay một khu lưu niệm về nơi làm việc, nơi ở của các lãnh tụ cách mạng như khu di tích Phủ Chủ tịch (Hà Nội), nhà Bác Hồ ở Kim Liên (Nghệ An) và nhiều khu di tích khác…