Quản trị văn phòng

Văn phòng số: Tiết kiệm và hiệu quả

Mô hình văn phòng số từng được đánh giá là hướng đi hiệu quả cho các doanh nghiệp trong thời gian qua vẫn có thể xiết chặt lại để giảm thiểu chi phí và tránh tạo ra các tác động xấu tới môi trường.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, bất cứ những sáng kiến nào giúp doanh nghiệp tiết kiệm thêm chi phí đều được hoan nghênh.

Thiết kế, tổ chức công việc văn phòng

Tổ chức công việc là quá trình xác định những công việc cần phải làm và phân công cho các đơn vị cá nhân đảm nhận các công việc đó, tạo ra mối quan hệ ngang dọc trong nội bộ doanh nghiệp. Theo nghĩa hẹp, tổ chức công việc là việc sắp xếp các công việc được giao.

5 xu hướng hàng đầu trong Quản trị nguồn nhân lực

Hơn một thập kỷ qua, bộ mặt của ngành Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resources – HR) đã thay đổi đáng kể. Từ một bộ phận dường như với mức ưu tiên thấp, giờ đây HR đã trở thành một phần không thể thiếu đối với mọi tổ chức bởi chính chức năng then chốt của nó. Ngày nay, HR hiện thân cho tất cả những hiểu biết về cách thức duy trì môi trường làm việc hiệu quả và tích cực nào là tốt cho doanh nghiệp. Việc thực hiện kịch bản mang nhiều tính lý tưởng này có vẻ khó khăn bởi nhiều tổ chức không hiểu cần phải làm gì. Vậy thì làm sao các doanh nghiệp ngày nay có thể quản lý được sự thay đổi này? Câu trả lời hết sức đơn giản: đó là hãy ứng dụng những thực tiễn về HR tốt nhất và thúc đẩy công nghệ HR.