Tài liệu điện tử

Bảo quản tài liệu điện tử : vấn đề và giải pháp

Bảo quản tài liệu điện tử : vấn đề và giải pháp

www.vanthuluutru.com

Bảo quản tài liệu điện tử đang đặt ra những thách thức mới và cấp thiết đối với các nhà lưu trữ. Để tài liệu được sử dụng như là bằng chứng pháp lý thì nội dung, bối cảnh và cấu trúc của chúng – những thứ mà trong môi trường điện tử tồn tại độc lập với phương tiện mang tin – phải được bảo toàn. Do vậy, nếu chỉ bảo quản riêng phương tiện mang tin sẽ là không đủ. Trong môi trường tài liệu trên nền giấy truyền thống, người ta có thể tập trung nỗ lực vào việc bảo quản an toàn phương tiện mang tin vật lý (thường là giấy) vì nội dung, cấu trúc, và trong một phạm vi nhất định, bối cảnh của tài liệu gắn liền với phương tiện mang tin vật lý đó. Bằng cách đó, việc bảo quản tài liệu như là bằng chứng đã được bảo đảm. Ngược lại, trong môi trường điện tử, các nhà lưu trữ có thể tập trung các nguồn lực đáng kể cho việc bảo quản phương tiện mang tin vật lý (băng từ, diskette, phương tiện quang học v.v…) mà vẫn có thể thất bại trong việc bảo quản tài liệu theo đúng nghĩa của nó.

Tìm giải pháp cho lưu trữ điện tử

Tìm giải pháp cho lưu trữ điện tử

 

Văn thư lưu trữ – Sáng 10/9, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử”, một vấn đề cấp thiết trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều báo cáo viên quốc tế đến từ các nước Đức, Nhật, Scotland, New Zeland và các báo cáo viên Việt Nam là các chuyên gia của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trử Văn phòng TƯ Đảng, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin Truyền thông…