Văn thư

Những bí mật Nga trong chiến tranh Việt Nam

Những bí mật Nga trong chiến tranh Việt Nam

Có một ngày, khán giả của kênh Một đài truyền hình Nga đã được xem một chương trình có tựa đề “Những bí mật Nga trong chiến tranh Việt nam”. Chương trình truyền hình này nói về một cuộc chiến tranh, mà như lời của người dẫn chương trình, do một siêu cường quốc tiến hành, đánh vào một đất nước nghèo nàn. Cuộc chiến tranh, mà trong đó, người Mỹ đã trút 7 triệu tấn bom, đã rải 80 triệu lít chất độc hoá học xuống đất Việt nam. Cuộc chiến tranh, đã cướp đi sinh mạng của hai triệu người Việt Nam và 60 nghìn lính viễn chinh Mỹ.

Những tiến bộ và thành tựu đổi mới công tác quản lý tài liệu ở Hàn Quốc

 

www.vanthuluutru.com

1. Lịch sử quá trình đổi mới công tác quản lý tài liệu: Quá khứ buồn của khối di sản tài liệu lưu trữ hay nhất thế giới

Hàn Quốc có một lịch sử lâu đời và vẻ vang về truyền thống lưu trữ với bốn tài liệu có trong danh mục Ký ức thế giới. Chúng tôi có Jikji, cuốn sách in kim loại có thể di chuyển được cổ nhất hiện còn và Biên niên sự kiện của Triều đại Joseon được viết từ năm 1392 (Năm thứ 13 đời vua Taejo) đến năm 1863 (Năm thứ 2 đời vua Gojong).

Những bí ẩn về Ngọc tỷ truyền quốc triều Nguyễn

 

Không chỉ Trung Hoa mới có ngọc tỷ truyền quốc, chúng ta cũng có, nhưng thời gian làm cho điều ấy bị lãng quên đi.

Ngọc vốn dĩ là thứ trân quý của trời đất tạo thành; ngọc được sử dụng làm đồ ngự dụng của hoàng gia lại quý hơn một bậc nữa. Ngọc trở thành ngọc tỷ và mang sứ mệnh “truyền quốc” ngay chính trong tên gọi của mình thì giá trị không gì đo đếm được. Và không chỉ Trung Hoa mới có ngọc tỷ truyền quốc, chúng ta cũng có, nhưng thời gian làm cho điều ấy bị lãng quên đi.

Một số suy nghĩ về hệ thống văn bản quản lý nhà nước hiện nay

Được hình thành từ hoạt động của các cơ quan trong bộ máy QLNN, các hệ thống văn bản QLNN cho thấy thực trạng của việc xác định thẩm quyền trong quá trình hoạt động của cơ quan theo nhiều cấp độ khác nhau. Bài viết này đề cập đến một số biểu hiện của tình hình trên với hy vọng sẽ góp thêm một cách nhìn để có thể tìm được hướng khắc phục những tồn tại trong hoạt động của bộ máy QLNN thời kỳ đổi mới.