Vấn đề chung lưu trữ

Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu

(www.vanthuluutru.com)

1. Nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử Đảng

Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử ĐCSVN nói riêng trong nhiều thập kỷ gần đây được rất nhiều người, đặc biệt là giới sử học rất quan tâm. Điều này thể hiện ở chỗ công tác nghiên cứu lịch sử trong cả nước ngày càng được mở rộng, các công trình sử học được công bố ngày càng nhiều, rất phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức. Đã xuất hiện nhiều tác phẩm về thông sử, về lịch sử Đảng, lịch sử địa phương (tỉnh, huyện, xã), lịch sử của từng ngành (quân sự, điện ảnh, công an, bộ đội biên phòng,…); lịch sử các tổ chức (phụ nữ, thanh niên, mặt trận,… ), lịch sử danh nhân, v. v….

Về phông lưu trữ cá nhân và thành phần Phông lưu trữ cá nhân bảo quản trong các lưu trữ Đảng

(ww.vanthuluutru.com) I. Vài nét về phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân

Phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân là phông lưu trữ các tài liệu được hình thành trong quá trình hoạt động, trong đời sống của một cá nhân riêng biệt, gia đình hay dòng họ.

Có 3 dạng phông

– Phông cá nhân: Tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cá nhân.

– Phông gia đình: tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cả gia đình.

– Phông dòng họ: tài liệu hình thành trong quá trình tồn tại của cả gia đình trong một số thế hệ.

Phông gia đình và phông dòng họ khác nhau ở chỗ: phông gia đình gồm tài liệu của không quá 3 thế hệ, còn phông dòng họ bảo quản tài liệu không ít hơn 4 thế hệ.

Các lưu trữ Nga

Các lưu trữ Nga

(www.vanthuluutru.com) Liên bang Nga là đất nước có công tác lưu trữ phát triển trong lịch sử lưu trữ thế giới. Sau Cách mạng tháng Mười năm 1917, tại Liên Xô đã hình thành tổ chức lưu trữ của Nhà nước XHCN và tồn tại cho đến ngày nay. Sự tan rã của Liên Xô đã dẫn đến một số thay đổi về quyền sở hữu tài liệu của các viện lưu trữ, trung tâm lưu trữ. Nhưng về cơ bản, hiện nay tài liệu của các lưu trữ này tại Liên bang Nga vẫn được bảo quản theo thành phần như trước đó. Trong phạm vi bài viết này, xin được giới thiệu sơ lược với các bạn đồng nghiệp về các cơ quan lưu trữ nhà nước của Liên bang Nga trong hệ thống các cơ quan lưu trữ Nga.

Tổ chức và quản lý công tác lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức

(www.vanthuluutru.com)

 

I. Nguyên tắc quản lý công tác lưu trữ

Theo quan điểm của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, tài liệu lưu trữ được xem là tài sản của toàn dân, vì vậy cần được nhà nước quản lý tập trung thống nhất. Nguyên tắc này được thể hiện cụ thể như sau:

1. Quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ quốc gia

Tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa dân tộc, là tài sản quốc gia nên cần có sự quản lý thống nhất của nhà nước.

Khái quát chung về công tác lưu trữ

(www.vanthuluutru.comI. KHÁI NIỆM TÀI LIỆU LƯU TRỮ, CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀ LƯU TRỮ HỌC

1. Tài liệu lưu trữ

Ngay từ thời nguyên thuỷ, con người đã biết sử dụng những phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin một cách thô sơ nhất như: ghi ký hiệu trên các vỏ cây, vách đá, đất sét… Xã hội loài người càng phát triển, con người càng chế tạo ra những phương tiện ghi tin và truyền đạt thông tin tiện lợi hơn. Một trong những phương tiện đó là tài liệu bằng giấy (theo nghĩa riêng có thể gọi là văn bản).