Vấn đề chung TLĐT

Mật mã hóa khóa công khai

Mật mã hóa khóa công khai

www.vanthuluutru.com – Mật mã hóa khóa công khai là một dạng mật mã hóa cho phép người sử dụng trao đổi các thông tin mật mà không cần phải trao đổi các khóa chung bí mật trước đó. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng một cặp khóa có quan hệ toán học với nhau là khóa công khai và khóa cá nhân (hay khóa bí mật).

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử. Ta có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số: Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Ta cũng có thể sử dụng định nghĩa rộng hơn, bao hàm cả mã nhận thực, hàm băm và các thiết bị bút điện tử.

Vài nét về khái niệm “tài liệu”, “tài liệu điện tử”

Vài nét về khái niệm “tài liệu”, “tài liệu điện tử”

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn đã sản sinh ra một loại hình tài liệu mới. Đó là tài liệu điện tử. Về khái niệm tài liệu và tài liệu điện tử cũng còn nhiều điều cần được trao đổi thống nhất(1).

5 điều bàn về Chính phủ điện tử

5 điều bàn về Chính phủ điện tử

www.vanthuluutru.comViệt Nam đã nhiều lần tổ chức hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT), nhiều vấn đề về CPĐT đã được làm sáng tỏ. Ở đây, theo ý kiến riêng của người viết, có thể trao đổi thêm về 5 điều sau đây.

Mô hình kiến trúc CNTT-TT quốc gia

Đây chính là mô hình kiến trúc CPĐT. Cấp nhà nước có Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT-TT, Bộ TTTT, Ban Cơ yếu Chính phủ… Những bộ khác thì có các cục CNTT hay thống kê và tin học… Ở tỉnh, thành có sở TTTT, ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng. Tổ chức này một mặt triển khai áp dụng CNTT-TT trong bộ máy Đảng, mặt khác tham mưu những chủ trương của Đảng về CNTT-TT, trong đó có CPĐT như Chỉ thị 58-CT-TƯ ngày 17/10/2000…

Kiến trúc dữ liệu: Lõi của hệ thống thông tin

Kiến trúc dữ liệu: Lõi của hệ thống thông tin

(www.vanthuluutru.com) Hàng ngày, các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) xử lý các hồ sơ, vụ việc theo chức năng QLNN của mình. Thực chất, các công việc đó là quá trình xử lý dữ liệu.

Thuộc tính cơ bản

Cho dù có tin học hoá (THH) hay không thì việc tổ chức dữ liệu trong bộ máy nhà nước cũng phải được chú trọng để đảm bảo các nhiệm vụ QLNN được thực thi. Chính vì phương pháp tổ chức dữ liệu thủ công gây ra quá nhiều hạn chế (mất thời gian tìm kiếm và xử lý thủ công, khó khăn trong tổ chức và lưu trữ dữ liệu, tốn kém khi thực hiện…) nên THH các hoạt động QLNN mới được đặt ra với kỳ vọng tìm kiếm thông tin nhanh hơn, tổ chức và xử lý dữ liệu dễ hơn.

Một số nguyên tắc quản lý tài liệu trong môi trường cơ sở dữ liệu

Các quyết định về việc định thời hạn bảo quản tài liệu cơ sở dữ liệu cần được đưa ra ngay từ giai đoạn thiết kế hệ thống như là một bộ phận của một bảng thời hạn bảo quản tài liệu toàn diện cho toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, nếu như các quyết định như vậy không được đưa ra một cách có chủ định thì chúng cũng sẽ là một phần hàm ẩn của việc thiết kế hệ thống, có vai trò quyết định đối với những vấn đề, chẳng hạn như, tài liệu nào được tạo ra, những tài liệu nào trong số đó được giữ lại và chúng cần được lưu trữ như thế nào. Hàm ý của điều này là ở chỗ các quyết định quản lý văn thư và lưu trữ quan trọng phải được đưa ra như là một phần của việc thiết kế hệ thống, thậm chí là trước khi một tài liệu cụ thể nào đó được sản sinh.

Định dạng tài liệu điện tử PDF

1. PDF là gì?

PDF (Portable Document Format, “Định dạng Tài liệu Di động”) là một định dạng tập tin văn bản khá phổ biển của hãng Adobe Systems. Tương tự như định dạng Microsoft Word (.doc), PDF hỗ trợ văn bản thô (text) cùng với font chữ, hình ảnh đồ họa và nhiều hiệu ứng khác. Tuy nhiên, việc hiển thị văn bản PDF không phụ thuộc vào môi trường làm việc của người sử dụng (cấu hình máy, phần mềm và hệ điều hành). Không như văn bản Word, một văn bản PDF sẽ được hiển thị giống nhau trên những môi trường làm việc khác nhau nếu như file PDF đó đã được tạo hiệu ứng nhúng font chữ (Embedded Subset). Chính vì ưu điểm này, định dạng PDF đã trở nên phổ biển cho việc phát hành sách, báo hay các tài liệu khác qua mạng Internet.

Định dạng các files của tài liệu điện tử

Tồn tại nhiều định dạng các files khác nhau. Chúng có thể được phân chia thành “đơn chương trình”, nghĩa là chúng được quản lý và bảo đảm bởi một nhân viên lập trình, và “đa chương trình” được bảo đảm bởi vài nhân viên lập trình và có thể được xử lý bằng nhiều chương trình (phần mềm) khác nhau.