Vấn đề pháp lý TLĐT

Đôi điều về tính pháp lý của tài liệu điện tử ở Nga

 

(www.vanthuluutru.com) Đến nay, tính pháp lý của tài liệu điện tử vẫn còn là vấn đề đang tranh luận. Hầu hết các lợi thế của tài liệu điện tử có thể bị vô hiệu hóa bởi thiếu sự thừa nhận tính pháp lý của nó. Nếu tính pháp lý của tài liệu điện tử được pháp luật công nhận sẽ khiến người ta không còn tin tưởng duy nhất vào độ xác thực của tài liệu “giấy”.
Sự công nhận của pháp luật phụ thuộc chủ yếu vào các luật gia, những người có thể góp phần vào sự phát triển của tài liệu điện tử hay “cản trở” sự phát triển này. Vấn đề này, thực sự là một bước ngoặt ở Liên bang Nga trong năm 2010 vừa qua.

Khái niệm vê tài liệu lưu trữ điện tử trong khu vực công – độ tin cậy và tính chính xác của tài liệu

 Hôm nay tôi xin trao đổi về những cố gắng mà Dự án PARES đã làm để đưa ra một định nghĩa về tài liệu lưu trữ điện tử cùng một lúc có thể vừa có ích  vừa lại bao hàm tất cả. Đối với những vị còn chưa biết về InterPARES, tôi sẽ  giới thiệu  tóm tắt  về mục đích của Dự án này.

Các vấn đề pháp lý và hệ thống luật pháp liên quan đến tài liệu điện tử

Hệ thống luật pháp điều chỉnh nhiều khía cạnh của quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng và bảo quản thông tin đã không bắt nhịp kịp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và hệ thống luật pháp lưu trữ hiện nay. Ở đa số các quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, hệ thống pháp luật lưu trữ được biên soạn với tài liệu giấy ở trong tiềm thức và với một mô hình đơn giản hơn về chức năng của lưu trữ và vai trò của các cơ quan, tổ chức lưu trữ. Nhiều cơ quan lưu trữ đang nhận ra rằng những phương án, giải pháp mà họ có thể đưa ra để giải quyết các vấn đề tài liệu điện tử bị hạn chế sử dụng bởi các quy phạm pháp luật lưu trữ cơ bản. Một số vấn đề đặc biệt khó khăn bao gồm:
– Định nghĩa pháp lý về tài liệu, đặc biệt là khi định nghĩa đó không bao gồm tài liệu ở dạng điện tử;
– Luật không/chưa thừa nhận tài liệu điện tử như là bằng chứng hợp pháp trong các thủ tục pháp lý;
– Hệ thống pháp luật xác định vai trò chủ yếu của lưu trữ chỉ là một nơi bảo quản tài liệu;
– Luật và các chính sách ấn định một thời gian chờ đợi khá dài trước khi lưu trữ có thể tiến hành xác định giá trị tài liệu hay tác động đến việc xử lý chúng;
– Hệ thống pháp luật điều chỉnh quyền riêng tư và tiếp cận tới tài liệu; và
– Tài liệu vượt ra khỏi sự giám sát của công chúng.