Hành chính

Các giá trị văn hóa, sự phát triển và việc đổi mới kỹ thuật hành chính

(www.vanthuluutru.com) 1. Khi nói đến việc cải cách nền hành chính quốc gia, một cách rất tự nhiên, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi: “có thể thiếp thu được những gì từ kinh nghiệm của các quốc gia khác để đổi mới kỹ thuật hành chính?”. bởi vì, nếu không tiếp thu những kinh nghiệm tiên tiến của các nước khác, chúng ta sẽ khó có thể vượt lên nhanh chóng để đổi mới nền hành chính quốc gia.