Kênh thông tin

Bản đồ cổ VN khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa hàng trăm năm trước

Bản đồ cổ VN khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa hàng trăm năm trước

(www.vanthuluutru.com) – Hàng chục tấm bản đồ và những tư liệu quý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, do các triều đại Việt Nam, người Pháp ấn hành hàng trăm năm trước đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, thu hút rất đông người đến xem.

Thêm một số bản đồ xác nhận Hoàng Sa – Trường Sa không thuộc Trung Quốc

Thêm một số bản đồ xác nhận Hoàng Sa – Trường Sa không thuộc Trung Quốc

Như chúng ta đã biết, ngày 25/7/2012, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận tấm bản đồ cổ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh (Trung Quốc) xuất bản năm 1904 của Tiến sĩ Mai Ngọc Hồng trao tặng. Bản đồ này xác định đảo Hải Nam là điểm cực nam lãnh thổ Trung Quốc, có nghĩa là thừa nhận các quần đảo ở Biển Đông nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Để góp phần củng cố thêm cho luận điểm này, chúng tôi xin giới thiệu hình ảnh một số bản đồ Trung Quốc do người Trung Hoa và Nhật Bản vẽ và ấn hành từ năm 1850 đến năm 1939, trong đó chưa từng xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Quốc. Một số bản đồ chúng tôi đã xác định được đầy đủ các thông tin về tác giả, nhà xuất bản, nơi xuất bản…, số còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm.

Xác định giá trị sử liệu của tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam

(www.vanthuluutru.com) Mở đầu

1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài

Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó với nhân dân ta bằng cả chiều sâu lịch sử 70 năm qua. Những tài liệu văn kiện hình thành trong quá trình hoạt động và trưởng thành của Đảng cho thấy, tài liệu văn kiện Đảng là một trong những phương tiện quan trọng của hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Về thực chất, tài liệu văn kiện Đảng là hình thức cụ thể hóa quyết định của các cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp nhằm thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi tổ chức trong hệ thống chính trị. Nó phản ánh những thông tin về chủ trương, đường lối, chiến lược của Đảng đối với Cách mạng Việt Nam, phản ảnh tình hình Cách mạng Việt Nam, tình hình tổ chức và xây dựng đảng ở các cấp. Nó trở thành cơ sở để Nhà nước thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong quản lý Nhà nước khi đã giành được chính quyền.