Month: January 2001

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài liệu

Thông tin về Hội nghị khoa học quốc tế
Tài liệu trong xã hội thông tin: kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài liệu
do Viện nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và công tác lưu trữ
tổ chức tại Matxcơva, liên bang Nga

Trong hai ngày 25, 26 tháng 11 năm 2010 tại Viện nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và công tác lưu trữ (VNIIDAD) đã tổ chức một hội nghị khoa học “Tài liệu trong xã hội thông tin: kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài liệu”. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là đại diện của Văn phòng Tổng thống Nga, Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga, các cơ quan hành pháp liên bang của Liên bang Nga, chính quyền địa phương, các nhà sản xuất sản phẩm phần mềm, công ty mẹ và các công ty, trường đại học, viện nghiên cứu trong toàn Liên bang Nga. Hội nghị có sự tham dự của một số lượng lớn các đại diện nước ngoài đến từ Belarus, Ukraine, Đức, Latvia, Lithuania, Slovakia, Phần Lan và Cộng hòa Moldavia Dniester. Trong số những người tham gia còn có đại diện của các tổ chức khác nhau từ hơn 20 vùng lãnh thổ của Nga.