Month: December 2010

Triển lãm tài liệu lưu trữ – CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC

Triển lãm tài liệu lưu trữ – CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TRUNG QUỐC

(www.vanthuluutru.com)
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, phấn đấu không mệt mỏi vì hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới, dày công vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt-Trung.
Nhân dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Người, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Tổng cục Lưu trữ Trung Quốc phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc” tại Hà Nội và Bắc Kinh để giới thiệu với người xem quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc cũng như tình cảm thân thiết của Người với nhân dân Trung Quốc thông qua tài liệu lưu trữ.
Tại triển lãm trưng bày gần 400 tài liệu giấy, phim ảnh, ghi âm, ấn phẩm, bài báo và các hiện vật khác phản ảnh sinh động lịch sử hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, về mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc; về hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Trung Quốc, trong số đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng.

Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2000

Công tác văn thư lưu trữ với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2000

(www.vanthuluutru.com) Hiện nay, Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng trong đó có tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng (sau đây gọi là TCVN ISO 9001:2000) đang được áp dụng rộng rãi và hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hành chính. Ngày 20/6/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động không thể thiếu và có vai trò quan trọng trong nền hành chính nhà nước. Vì vậy, việc trieern khai áp dụng Tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng của công tác văn thư lưu trữ nhằm phục vụ có hiệu quả các yêu cầu hoạt động của các cơ quan, cũng như đáp ứng các nhu cầu của xã hội là một đòi hỏi cấp thiết và phù hợp với xu thế của nền hành chính hiện đại.

Báo cáo này nhằm tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, yêu cầu, phạm vi và khả năng áp dụng Tiêu chuẩn trong công tác văn thư, lưu trữ, các thuận lợi cũng như khó khăn và đề xuất một số biện pháp áp dụng một cách hiệu quả Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào công tác văn thư, lưu trữ.

Các vấn đề pháp lý và hệ thống luật pháp liên quan đến tài liệu điện tử

Hệ thống luật pháp điều chỉnh nhiều khía cạnh của quá trình tạo lập, quản lý, sử dụng và bảo quản thông tin đã không bắt nhịp kịp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và hệ thống luật pháp lưu trữ hiện nay. Ở đa số các quốc gia trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, hệ thống pháp luật lưu trữ được biên soạn với tài liệu giấy ở trong tiềm thức và với một mô hình đơn giản hơn về chức năng của lưu trữ và vai trò của các cơ quan, tổ chức lưu trữ. Nhiều cơ quan lưu trữ đang nhận ra rằng những phương án, giải pháp mà họ có thể đưa ra để giải quyết các vấn đề tài liệu điện tử bị hạn chế sử dụng bởi các quy phạm pháp luật lưu trữ cơ bản. Một số vấn đề đặc biệt khó khăn bao gồm:
– Định nghĩa pháp lý về tài liệu, đặc biệt là khi định nghĩa đó không bao gồm tài liệu ở dạng điện tử;
– Luật không/chưa thừa nhận tài liệu điện tử như là bằng chứng hợp pháp trong các thủ tục pháp lý;
– Hệ thống pháp luật xác định vai trò chủ yếu của lưu trữ chỉ là một nơi bảo quản tài liệu;
– Luật và các chính sách ấn định một thời gian chờ đợi khá dài trước khi lưu trữ có thể tiến hành xác định giá trị tài liệu hay tác động đến việc xử lý chúng;
– Hệ thống pháp luật điều chỉnh quyền riêng tư và tiếp cận tới tài liệu; và
– Tài liệu vượt ra khỏi sự giám sát của công chúng.

Tài liệu lưu trữ đảng – nguồn sử liệu chính trong việc nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

Tài liệu lưu trữ đảng – nguồn sử liệu chính trong việc nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương

(www.vanthuluutru.com) Nhìn lại tình hình nghiên cứu lịch sử của chúng ta trong vài thập kỷ gần đây, lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng vẫn là đối tượng thu hút sự quan tâm của giới sử học.
Công tác biên soạn lịch sử trong cả nước được mở rộng, các tác phẩm sử học được công bố ngày càng nhiều và phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức: có thông sử của cả nước, có lịch sử toàn Đảng và lịch sử của các đảng bộ, có lịch sử địa phương (tỉnh, huyện, xã); có lịch sử của từng ban, ngành (quân sự, thủy lợi, điện ảnh, công an, bộ đội biên phòng,…); có lịch sử các hội quần chúng (phụ nữ, thanh niên, mặt trận,…); lịch sử danh nhân, v. v….

Tiêu chuẩn quốc tế ISO-11798

(www.vanthuluutru.com)

Thông tin và tư liệu

Tính ổn định và lâu bền của
việc viết, in và sao chép trên giấy

Những yêu cầu và các phương pháp kiểm tra

 

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá) là một tập đoàn các cơ quan, tổ chức về các tiêu chuẩn của các quốc gia trên thế giới (những tổ chức thành viên của ISO). Việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường do các uỷ ban kỹ thuật ISO thực hiện. Mỗi tổ chức thành viên quan tâm đến đề tài nào thì sẽ có một hội đồng kỹ thuật được thành lập theo đề tài ấy và tổ chức đó có quyền trình bày đề tài tổ chức mình quan tâm trước hội đồng. Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ cùng với ISO cũng tham gia vào công việc này. ISO phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Kỹ thuật điện tử Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề của việc tiêu chuẩn hoá kỹ thuật điện tử.

Dự thảo các tiêu chuẩn quốc tế do các uỷ ban kỹ thuật thông qua được  chuyển tới các tổ chức thành viên để bỏ phiếu. Việc công bố một tiêu chuẩn nào đó đạt tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu phải được tối thiểu là 75% các tổ chức thành viên của ISO bỏ phiếu tán thành.

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 11798 do Uỷ ban Kỹ thuật ISO/TC 46 biên soạn, thông tin và tư liệu, Tiểu ban SC 10, bảo quản tài liệu ở dạng vật lý.

Phụ lục A và B tạo thành một bộ phận không thể thiếu của Tiêu chuẩn này. Phụ lục C chỉ dành cho thông tin.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9706

(www.vanthuluutru.com)

Thông tin và các tài liệu – Loại giấy dành cho tài liệu

CÁC YÊU CẦU ĐỂ BẢO QUẢN LÂU DÀI

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) là một liên hiệp toàn cầu bao gồm các nhóm những thành viên là các Cục tiêu chuẩn quốc gia (thành viên ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được tiến hành thông qua Ủy ban kỹ thuật ISO. Mỗi nhóm thành viên có nhu cầu về những tiêu chuẩn mà Ủy ban đã ban hành đều có quyền trình bày lên Ủy ban. Các tổ chức quốc tế, kể cả tổ chức của chính phủ hay tổ chức phi chính phủ có liên quan đến ISO đều là một phần trong công việc. ISO có sự cộng tác gần gũi với Hội đồng công nghệ điện tử quốc tế (IEC) về tất cả các công việc liên quan đến tiêu chuẩn hóa kỹ thuật.
Các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế do Ủy ban kỹ thuật soạn thảo được tất cả các thành viên biểu quyết. Để có thể đưa ra một tiêu chuẩn quốc tế, cần có sự tán thành của ít nhất 75% số thành viên bỏ phiếu.
Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9706 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 46, thông tin và các tài liệu, Tiểu ủy ban SC 10, Tiểu ban công tác lưu trữ tài liệu.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11108

Thông tin và các tài liệu – Giấy tờ văn phòng

 

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐỘ BỀN
VÀ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG CỦA GIẤY

 

Lời nói đầu

ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) là một liên hiệp toàn cầu bao gồm nhóm những thành viên là các Cục tiêu chuẩn quốc gia (thành viên ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được tiến hành thông qua Ủy ban kỹ thuật ISO. Mỗi nhóm thành viên có nhu cầu về những tiêu chuẩn mà Ủy ban đã ban hành đều có quyền trình bày lên Ủy ban. Các tổ chức quốc tế, kể cả tổ chức của chính phủ hay tổ chức phi chính phủ có liên quan đến ISO đều là một phần trong công việc. ISO có sự cộng tác gần gũi với Hội đồng công nghệ điện tử quốc tế (IEC) về việc tiêu chuẩn hóa kỹ thuật.

Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu

(www.vanthuluutru.com)

1. Nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử Đảng

Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử ĐCSVN nói riêng trong nhiều thập kỷ gần đây được rất nhiều người, đặc biệt là giới sử học rất quan tâm. Điều này thể hiện ở chỗ công tác nghiên cứu lịch sử trong cả nước ngày càng được mở rộng, các công trình sử học được công bố ngày càng nhiều, rất phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức. Đã xuất hiện nhiều tác phẩm về thông sử, về lịch sử Đảng, lịch sử địa phương (tỉnh, huyện, xã), lịch sử của từng ngành (quân sự, điện ảnh, công an, bộ đội biên phòng,…); lịch sử các tổ chức (phụ nữ, thanh niên, mặt trận,… ), lịch sử danh nhân, v. v….