Month: September 2011

Giải pháp số hóa tài liệu

Có thể nói rằng giải pháp số hóa tài liệu đã thực sự trở thành vấn đề cấp bách hàng đầu không thể thiếu đối với các tổ chức doanh nghiệp vì nó tạo ra sự khác biệt về tốc độ và tư duy vượt trội.

Số hóa dữ liệu để thoát bão giấy và bão giá

Hơn 80% tài liệu tại Việt Nam hiện nay vẫn đang tồn tại dưới dạng phi cấu trúc, hầu hết được lưu trữ theo phương pháp thủ công. Đối với các cơ quan Nhà nước, hiện trạng này đang là một trong những lực cản trên “con đường” hiện thực hóa mô hình Chính phủ điện tử. Còn đối với các doanh nghiệp thì đây là một bất lợi gia tăng áp lực chi phí trong thời “bão giá”.