Month: January 2012

Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số

Sự cần thiết của công tác bảo quản trong một thế giới số

Bảo quản hiện nay vẫn còn là một khái niệm mơ hồ khi áp dụng vào việc xây dựng các dự án và các kho tài liệu thư viện kỹ thuật số. Tài liệu kỹ thuật nêu nêu lên một khuôn khổ cho việc nhận thức về công tác bảo quản trong môi trường kĩ thuật số bằng cách tạo ra cầu nối giữa năm nguyên lý cơ bản của công tác bảo quản truyền thống là: tuổi thọ, lựa chọn, chất lượng, toàn vẹn và truy cập. Bài viết trình bày về sự mở rộng những mục đích của công tác bảo quản. Bài viết cũng mô tả quá trình chuyển đổi của nguyên lý bảo quản và nêu lên quan điểm khẳng định sự cần thiết của công tác bảo quản trong thế giới kỹ thuật số. Bài viết được bắt nguồn từ hai tài liệu: báo cáo “Công tác bảo quản trong thế giới kỹ thuật số” của tác giả, một loạt thuyết trình tại “School for Scanning” của NEDDC tuần tự từ 1996 đến 1999.

Dễ dàng hơn với công nghệ số

Dễ dàng hơn với công nghệ số

Bài viết này nhằm ba mục đích. Trước tiên, bài viết định nghĩa các công nghệ số dưới góc độ của truyền thông và mã hoá. Tiếp theo, bài viết trình bày những thành phần then chốt của một hệ thống công nghệ ảnh số (digital imaging system) và những bước quan trọng nhất trong quá trình tạo hình ảnh số. Cuối cùng, bài viết nêu ra một số vấn đề lớn cần phải lưu ý khi các thư viện và trung tâm lưu trữ chuyển từ quá trình thử nghiệm công nghệ số sang sử dụng nó như một công cụ để chuyển đổi cách thức hoạt động của mình.

Sao âm bản phim có tính lịch sử

Sao âm bản phim có tính lịch sử

Các kho tài liệu âm bản phim ảnh đặt ra cho các cơ quan và những người phụ trách những kho tài liệu đó những vấn đề không giống như các kho tài liệu khác. Các âm bản trên đĩa kính rất dễ bị vỡ, các âm bản trên chất liệu cellulose nitrate và các âm bản cellulose acetate sẽ tự phân huỷ theo thời gian, và các âm bản thì thường khó đọc và khó truy cập. Việc sao các âm bản phim là một giải pháp sẵn có thể giúp giải quyết những vấn đề này. Việc sao sâm bản có thể bảo quản được một tấm ảnh đang bị xuống cấp, bảo vệ âm bản khỏi bị thao tác quá nhiều, hoặc nâng cao khả năng tiếp cận của độc giả với kho tài liệu. Tuy nhiên, việc sao âm bản cũng có những hạn chế: mỗi thế hệ kế tiếp của hình ảnh đều giảm đi chất lượng và mức độ chi tiết. Vì vậy, điều quan trọng là các bản sao âm bản nên được in trên chất liệu ổn định và có chất lượng tái tạo hình ảnh cao nhất. Các bản sao âm bản nên được in trên phim polyester hiện đại và chúng nên có khoảng mật độ phim và độ chi tiết giống như bản gốc.

Chuyên dạng tài liệu: Vi phim và vi phiếu

Chuyên dạng tài liệu: Vi phim và vi phiếu

Giới thiệu

Trong khi người ta đang hô hào cổ vũ cho cuộc cách mạng số, bảo quản bằng microfilm vẫn thầm lặng khẳng định vai trò chiến lược chuyển dạng tài liệu để bảo quản được đánh giá cao và áp dụng rộng rãi. Tại sao vậy?

Sự phổ dụng bền bỉ của việc bảo quản bằng vi phim chính là nhờ tính thực tiễn của nó. Không giống như dạng số, vi phim là sản phẩm của một loại công nghệ đã qua kiểm nghiệm và gần như ổn định, được điều chỉnh bởi những tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng rất kỹ lưỡng. Khi được tạo ra và bảo quản theo những tiêu chuẩn này, vi phim có thể tự hào về tuổi thọ lên tới hơn 500 năm. Một điều cũng cần lưu ý là trong khi các dữ liệu số cần có một hệ thống truy hồi phức tạp để tiếp cận được kho dữ liệu này thì vi dạng (vi phim và vi thẻ) có thể đọc được bằng bắt thường nhờ sử dụng ánh sáng và phóng đại.