Month: March 2012

Số hóa tài liệu như thế nào?

Số hóa tài liệu như thế nào?

Số hóa tài liệu như thế nào?

Trong thời đại của sự phát triển công nghệ nhanh chóng và phong phú như hiện nay, chúng ta đang chứng kiên nhiều sự hỗ trợ mới cho công tác lưu trữ. Bài viết này giới thiệu công nghệ số hóa mà việc lưu trữ tài liệu rất cần biết và áp dụng.
Để biến những văn bản, tài liệu trên giấy thành những file lưu vào máy tính cho gọn và dễ tìm, người ta sẽ thực hiện như thế nào: nhờ một phần mềm nhận dạng ký tự hay quét thành file ảnh? Áp dụng công nghệ mới, giải pháp khả thi cho công việc số hóa tài liệu này là quét thành những file pdf…