Month: July 2012

Báu vật kinh lá của người Khmer

Báu vật kinh lá của người Khmer

(www.vanthuluutru.com) Cũng tương tự như Mộc bản triều Nguyễn của người Kinh, kinh lá của người Khmer cũng được coi như một báu vật bởi lối viết khắc họa trên chất liệu gỗ và những ý nghĩa to lớn của nó với đời sống văn hóa đồng bào. Tuy nhiên, sau hơn 100 năm xuất hiện và truyền đến đời thứ 9, kinh lá đang có nguy cơ thất truyền bởi rất nhiều lý do khác nhau. Lần này, sau khi vượt quãng đường hơn 200 cây số từ TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi may mắn gặp được người duy nhất còn biết viết kinh lá, ông Chau Ty ở chùa Soài So thuộc xã Núi Tô (Tri Tôn, An Giang).