Year: 2013

Chuyến thăm của Đoàn lưu trữ Việt Nam tại Liên bang Nga

Chuyến thăm của Đoàn lưu trữ Việt Nam tại Liên bang Nga

Từ ngày 08 đến 15 tháng Mười năm 2013 theo lời mời của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, một phái đoàn của Cục Văn thư lưu trữ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Văn Tất Thu dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Moscow và St Petersburg. Mục đích của chuyến thăm này là trao đổi vấn đề hợp tác trong công tác lưu trữ giữa Liên bang Nga và Việt Nam, học tập kinh nghiệm từ các lưu trữ nhà nước Nga.

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

PGS.TS. Hoàng Hồng

“Lênin nhấn mạnh khoa học lịch sử là một khoa học có tính đảng, bản thân chủ nghĩa duy vật vốn bao hàm cái gọi là tính đảng. Chủ nghĩa duy vật buộc chúng ta khi đánh giá một sự kiện nào đó phải công khai và dứt khoát đứng hẳn trên lập trường của một tập đoàn xã hội nhất định. Khoa học lịch sử mácxít kết hợp được chặt chẽ tính đảng và tính khách quan vì quan điểm mácxít thể hiện lập trường của một giai cấp tiên tiến nhất của xã hội – giai cấp công nhân”.

Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học

Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học

GS. Hà Văn Tấn

Là người giảng dạy đồng thời hai môn văn bản học đại cương và sử liệu học đại cương trong nhiều năm nay ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi có những suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai bộ môn khoa học này. Mặc dầu đó là vấn đề thuần tuý lý thuyết, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mối liên hệ đó được làm sáng tỏ thì những người làm công tác nghiên cứu văn bản Hán Nôm và những người làm công tác sử học càng hiểu biết nhau hơn, thấy rõ những mối liên hệ chặt chẽ trong công việc của hai bên mà xác định một phương thức hợp tác có hiệu quả.

Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ Lưu trữ học và quản trị văn phòng

Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ Lưu trữ học và quản trị văn phòng

Ngày 28/9/20134 tại Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội diễn ra Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ Lưu trữ học và quản trị văn phòng cho học viên Soulisouk Thow với đề tài “Nghiên cứu triển khai số hoá tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Cục Lưu trữ quốc gia Lào”; và học viên Trần Vũ Thành với đề tài “Tổ chức và quản lý công tác lưu trữ trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài” (trên địa bàn thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Công nghệ của Nga để giúp Việt Nam thành lập chính phủ điện tử

Công nghệ của Nga để giúp Việt Nam thành lập chính phủ điện tử


Nộp thuế hoặc làm giấy tờ cho mảnh đất mới mua, đăng ký gặp bác sĩ hoặc xin giấy chứng nhận thu nhập – có thể làm những điều này và nhiều dịch vụ khác qua chính phủ điện tử trên mạng Internet. Hệ thống này cung cấp thông tin và các dịch vụ nhà nước cho người dân, doanh nghiệp và quan chức chính phủ bằng cách sử dụng công nghệ thông tin một cách tối đa.

Hội thảo KH quốc tế “TL trong xã hội thông tin: quản lý có hiệu quả tài liệu điện tử”

Hội thảo KH quốc tế “TL trong xã hội thông tin: quản lý có hiệu quả tài liệu điện tử”

www.vanthuluutru.com

Chi nhánh khu vực đồng euro châu Á của Hội đồng quốc tế về lưu trữ (Evrazika)
Tổng cục lưu trữ liên bang Nga
Viện Nghiên cứu khoa học toàn Nga về
văn bản học và tài liệu lưu trữ


THÔNG BÁO
Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ XX
“Tài liệu trong xã hội thông tin: quản lý
có hiệu quả các tài liệu điện tử”
(Moscow, 20-21 tháng 11 năm 2013)

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Công văn số 2959/BNV-VTLTNN ngày 17 tháng 08 năm 2012 Của Bộ Nội vụ
V/v hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ

Kính gửi – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Đây là văn bản pháp luật cao nhất của Việt Nam về công tác lưu trữ. Luật Lưu trữ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.