Month: October 2013

Chuyến thăm của Đoàn lưu trữ Việt Nam tại Liên bang Nga

Chuyến thăm của Đoàn lưu trữ Việt Nam tại Liên bang Nga

Từ ngày 08 đến 15 tháng Mười năm 2013 theo lời mời của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, một phái đoàn của Cục Văn thư lưu trữ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Văn Tất Thu dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Moscow và St Petersburg. Mục đích của chuyến thăm này là trao đổi vấn đề hợp tác trong công tác lưu trữ giữa Liên bang Nga và Việt Nam, học tập kinh nghiệm từ các lưu trữ nhà nước Nga.

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

Các khuynh hướng sử học thế kỷ XIX-XX

PGS.TS. Hoàng Hồng

“Lênin nhấn mạnh khoa học lịch sử là một khoa học có tính đảng, bản thân chủ nghĩa duy vật vốn bao hàm cái gọi là tính đảng. Chủ nghĩa duy vật buộc chúng ta khi đánh giá một sự kiện nào đó phải công khai và dứt khoát đứng hẳn trên lập trường của một tập đoàn xã hội nhất định. Khoa học lịch sử mácxít kết hợp được chặt chẽ tính đảng và tính khách quan vì quan điểm mácxít thể hiện lập trường của một giai cấp tiên tiến nhất của xã hội – giai cấp công nhân”.

Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học

Về mối liên hệ giữa văn bản học và sử liệu học

GS. Hà Văn Tấn

Là người giảng dạy đồng thời hai môn văn bản học đại cương và sử liệu học đại cương trong nhiều năm nay ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi có những suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai bộ môn khoa học này. Mặc dầu đó là vấn đề thuần tuý lý thuyết, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mối liên hệ đó được làm sáng tỏ thì những người làm công tác nghiên cứu văn bản Hán Nôm và những người làm công tác sử học càng hiểu biết nhau hơn, thấy rõ những mối liên hệ chặt chẽ trong công việc của hai bên mà xác định một phương thức hợp tác có hiệu quả.