Month: September 2014

Tìm giải pháp cho lưu trữ điện tử

Tìm giải pháp cho lưu trữ điện tử

 

Văn thư lưu trữ – Sáng 10/9, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Tính xác thực của tài liệu lưu trữ điện tử”, một vấn đề cấp thiết trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều báo cáo viên quốc tế đến từ các nước Đức, Nhật, Scotland, New Zeland và các báo cáo viên Việt Nam là các chuyên gia của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Cục Lưu trử Văn phòng TƯ Đảng, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin Truyền thông…