Month: November 2014

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

10 Lý do Doanh nghiệp nên áp dụng ISO 27001

I. ISO 27001 LÀ GÌ?

ISO 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.