Vài nét về Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga”

Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga “đã được tạo ra để mở rộng tiếp cận của các nhà nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Liên bang Nga. Nó bao gồm 60 loại hướng dẫn tham khảo – 20 loại của liên bang và 40 của lưu trữ địa phương, được xây dựng trong giai đoạn 1987-2004. Cơ sở dữ liệu chứa các mô tả của hơn 100 nghìn phông lưu trữ, bao gồm các tài liệu chính trị-xã hội, lịch sử, quân sự và kinh tế, tài liệu văn học và nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật, thông tin và nhiều loại hình tài liệu khác. Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ Nga”, được coi như nguồn sử liệu chính có thể phục vụ một số lượng lớn các nhà nghiên cứu, học sinh và giáo viên, nhà báo, công chức và tất cả những ai quan tâm đến lịch sử nước Nga.

Cơ sở dữ liệu phản ánh chính xác nội dung của sách hướng dẫn đã được xuất bản. Theo kết quả của việc số hóa và cơ cấu của các văn bản, các nhà nghiên cứu đã có thể tìm kiếm toàn bộ thông tin của các sách chỉ dẫn phông tài liệu hoặc từng phông cụ thể. Tìm kiếm nâng cao được thực hiện bởi các từ khóa trong tên gọi của các phông tài liệu, theo bối cảnh lịch sử, chú thích, dữ liệu tham khảo, Có thể tìm kiếm kết hợp trong các lĩnh vực được lựa chọn. Bổ sung các loại tìm kiếm – bằng các loại hình phông tài liệu, theo giới hạn thời gian của tài liệu và sự tồn tại của cơ quan, đơn vị hình thành phông. Cơ sở dữ liệu này cũng được trang bị với một bảng chỉ dẫn về cơ quan, đơn vị hình thành phông.
Tất cả các sách chỉ dẫn điện tử theo phông lưu trữ đều có địa chỉ riêng trên Internet, qua đó tạo điều kiện liên kết tài liệu với các catalog của thư viện điện tử và các trang web.
Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn phông lưu trữ Nga” được truy cập miễn phí trên Internet. Tuy nhiên, tất cả các sách chỉ dẫn có bản quyền được bảo vệ và có thể không được sao chép toàn bộ hoặc một phần và phân phối mà không có sự cho phép bằng văn bản của cơ quan lưu trữ có liên quan.
Dự án Cơ sở dữ liệu “Sách chỉ dẫn phông lưu trữ Nga” ra đời nhờ sáng kiến của Đại học tổng hợp Kansas và được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia của Cơ quan lưu trữ Liên bang.
Dự án được thực hiện bởi công ty Ixt Viu từ một khoản trợ cấp Bộ Giáo dục Mỹ trong khuôn khổ chương trình đổi mới công nghệ và hợp tác trong lĩnh vực thông tin với nước ngoài (Điều 6 của Đạo luật về Giáo dục Đại học).

Những người tham gia dự án

Ý tưởng của dự án

Sheffner Bradley, Trưởng Bộ môn Slav Học, Thư viện Đại học Harvard
Mary Carlson, Giáo sư, phòng văn học và ngôn ngữ slavơ, Đại học Kansas

Tư vấn cao cấp của dự án
Igor Kiselev, Phó Trưởng phòng bảo quản, thống kê nhà nước và tự động hóa công nghệ lưu trữ của Cơ quan lưu trữ Liên bang Nga

Tư vấn

Amurtsev Alexei Alexandrovich, Trưởng phòng quản lý ấn phẩm điện tử, Ixt Viu
Bobrov Elena, Trưởng Phòng thí nghiệm của khoa công nghệ lưu trữ và tài liệu của Lưu trữ Lịch sử RGGU
Nezhdanova Olga, chuyên gia cao cấp của phòng bảo quản, thống kê nhà nước và tự động hóa công nghệ lưu trữ của Cơ quan lưu trữ Liên bang Nga
Sharova Olga, Trưởng phòng xuất bản ấn phẩm điện tử, Ixt Viu
Olga Fisman, cán bộ tư liệu phòng xuất bản ấn phẩm điện tử, Ixt Viu

Quản lý dự án

Kirill Fesenko, Giám đốc Ban ấn bản điện tử của Ixt Viu

Phát triển cấu trúc cơ sở dữ liệu và lập trình hướng dẫn sử dụng
Pavel Pisarev, Trưởng phòng Phát triển khu vực, Ixt Viu

Thực hiện chính và lập trình
Kirin Evgeny Nikolaevich, chuyên gia cao cấp Java, Ixt Viu
Tubashov Sergey, chuyên gia Java, Ixt Viu
Stremoukhov Anton, Lập trình viên, Ixt Viu
Murashko Taras Ivanovich, lập trình viên Java, Ixt Viu

Phát triển công cụ tìm kiếm
Vladimir Lukin, chuyên gia Java

Thiết kế Web và xây dựng
Boriskin Andrei, thiết kế, Ixt Viu

Thiết kế đồ họa
Nadtochenko Anna, Kỹ sư cao cấp, Phòng thí nghiệm của khoa công nghệ lưu trữ và tài liệu của Lưu trữ Lịch sử RGGU

Hướng dẫn số hóa và cấu trúc CSDL

Komissarov Anna, Trưởng nhóm số hóa, Ixt Viu
Andrey Gavrilov, Chuyên viên, các ấn phẩm điện tử, Ixt Viu
Lobahina Ekaterina, nhà điều hành của Ban ấn phẩm điện tử, Ixt Viu
Epifanova Natalia, nhà điều hành của Ban ấn phẩm điện tử, Ixt Viu
Shevchenko, Oksana, Trưởng Bộ phận điện tử, OOO “IVP” Kiev

Đàm phán với các lưu trữ và thỏa thuận

Agadzhanyan Alexander, Trưởng Bộ phận điều ước quốc tế, Ixt Viu

Danh mục Sách chỉ dẫn theo phông Lưu trữ Nga đã xuất bản

I. Lưu trữ liên bang
Lưu trữ Nhà nước Nga
– Phông Lưu trữ Nhà nước Liên bang Nga về lịch sử Nga (XIX đầu thế kỷ XX). Sách chỉ dẫn. Tập 1
– Phông Lưu trữ Nhà nước Liên bang Nga về lịch sử Liên bang Nga. Sách chỉ dẫn. Tập 2
– Phông Lưu trữ Nhà nước Nga về lịch sử Liên Xô. Sách chỉ dẫn. Tập 3
– Phông Lưu trữ Nhà nước của Nga về lịch sử của phong trào trắng và di cư. Sách chỉ dẫn. Tập 4
– Các phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân của Viện Nhà nước Nga (1917 – 2000). Sách chỉ dẫn. Tập 5

Viện Lưu trữ nhà nước tài liệu Nga cổ (RGADA)
– Trung tâm Lưu trữ Nhà nước tài liệu cổ của Liên Xô. Sách chỉ dẫn. 4 tập. Tập 1
– Viện Lưu trữ nhà nước tài liệu Nga cổ. Sách chỉ dẫn. 4 tập. Tập 2
– Viện Lưu trữ nhà nước tài liệu Nga cổ. Sách chỉ dẫn. 4 tập. Tập 3. Phần 1
– Viện Lưu trữ nhà nước tài liệu Nga cổ. Sách chỉ dẫn. 4 tập. Tập 3. Phần 2
– Viện Lưu trữ nhà nước tài liệu Nga cổ. Sách chỉ dẫn. 4 tập. Tập 4

Viện Lưu trữ Nhà nước lịch sử quân sự Nga (RGVIA)
– Phông Lưu trữ Nhà nước lịch sử quân sự Nga. Sách chỉ dẫn sơ lược
– Viện Lưu trữ Nhà nước lịch sử quân sự Nga. Sách chỉ dẫn. Tập 1
– Viện Lưu trữ Nhà nước lịch sử quân sự Nga. Sách chỉ dẫn. Tập 2
– Viện Lưu trữ Nhà nước lịch sử quân sự Nga. Sách chỉ dẫn. Tập 3

Viện Lưu trữ nhà nước quân sự Nga (RGVA)
– Trung tâm Lưu trữ Nhà nước trung ương của quân đội Xô Viết. 2 tập. Tập 1. Sách chỉ dẫn.
– Trung tâm Lưu trữ Nhà nước trung ương của quân đội Xô Viết. (từ tháng sáu năm 1992 Viện Lưu trữ Nhà nước quân sự Nga). 2 tập. Tập 2. Sách chỉ dẫn.
– Sách chỉ dẫn theo phông Quân đội bạch vệ. Viện Lưu trữ Nhà nước quân sự Nga
– Chỉ dẫn phông lưu trữ có xuất xứ nước ngoài và Cục quản lý tù nhân chiến tranh và Internees NKVD-MVD Liên Xô. Viện Lưu trữ Nhà nước quân sự Nga
– Tài liệu Microfilms của Bỉ, Hà Lan, Luxembourg trong Viện Lưu trữ Nhà nước quân sự Nga. Sách chỉ dẫn sơ lược

Viện Lưu trữ nhà nước Kinh tế Nga (RGAE)
– Sách chỉ dẫn. Chỉ dẫn sơ lược các phông lưu trữ trong Viện lưu trữ nhà nước kinh tế Nga. 1
– Sách chỉ dẫn. Chỉ dẫn các phông lưu trữ trong Viện lưu trữ nhà nước kinh tế Nga. 2
– Sách chỉ dẫn. Các phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân. Viện lưu trữ nhà nước kinh tế Nga. 3

Viện Lưu trữ Nhà nước Kinh tế -chính trị Lịch sử Nga (RGASPI)
– Viện Lưu trữ Nhà nước Kinh tế -chính trị Lịch sử Nga. Thông tin về các phông tài liệu và phông bảo tàng của Viện Lưu trữ Nhà nước Kinh tế -chính trị Lịch sử Nga. Xuất bản lần thứ 3
– Sách chỉ dẫn về các phông và sưu tập có xuất xứ cá nhân. Trung tâm bảo quản và nghiên cứu tài liệu lịch sử hiện đại

Viện Lưu trữ Nhà nước Văn học và Nghệ thuật Nga (RGALI)

– Viện Lưu trữ Nhà nước Văn học và Nghệ thuật Nga. Sách chỉ dẫn. Xuất bản lần thứ 7. Các phông tài liệu được chuyển giao vào Viện Lưu trữ Nhà nước Văn học và Nghệ thuật Nga trong những năm 1984-1992.
– Viện Lưu trữ Nhà nước Văn học và Nghệ thuật Nga. Sách chỉ dẫn. Xuất bản lần thứ 8

Viện Lưu trữ Nhà nước tài liệu khoa học-kỹ thuật Nga
Phông lưu trữ và sưu tập cá nhân của Viện Lưu trữ Nhà nước tài liệu khoa học-kỹ thuật Nga. Sách chỉ dẫn.

Chi nhánh Viện Lưu trữ Nhà nước tài liệu khoa học-kỹ thuật Nga, thành phố Samara
Chi nhánh Viện Lưu trữ Nhà nước tài liệu khoa học-kỹ thuật Nga. Sách chỉ dẫn. 2 phần.
Phần 1
Chi nhánh Viện Lưu trữ Nhà nước tài liệu khoa học-kỹ thuật Nga. Sách chỉ dẫn. 2 phần.
Phần 2
Sách chỉ dẫn. 2 phần tại thành phố Samara. Sách chỉ dẫn.

Viện Lưu trữ nhà nước Lịch sử đương đại Nga
Thông tin về tài liệu Viện Lưu trữ nhà nước Lịch sử đương đại Nga. Sách chỉ dẫn. Xuất bản lần thứ nhất

II. Lưu trữ địa phương

Các nước cộng hòa Altai

Lưu trữ Nhà nước Cộng hòa Altai. Sách chỉ dẫn.
Lưu trữ Nhà nước chuyên ngành của Cộng hòa Altai. Sách chỉ dẫn

Cộng hòa Buryatia

– Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ đảng và các phông Đoàn thanh niên của Lưu trữ quốc gia của nước Cộng hoà Buryatia
– Sách chỉ dẫn các phông Lưu trữ quốc gia của nước Cộng hoà Buryatia trước cách mạng

Cộng hòa Komi

– Lưu trữ Nhà nước Cộng hòa Cộng hòa Komi các phong trào chính trị – xã hội. Sách chỉ dẫn
– Trung tâm Lưu trữ Nhà nước trung ương nước Cộng hoà Komi. Sách chỉ dẫn
Công hòa Kabardino-Balkaria
Lưu trữ Nhà nước của Kabardino-Balkaria. Sách chỉ dẫn

Cộng hòa Kalmykia
Các phông Lưu trữ Quốc gia của Cộng hòa Kalmykia 1713-1993. Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung

Cộng hòa Karelia
Lưu trữ nhà nước Lịch sử đương đại Karelia. Sách chỉ dẫn

Cộng hòa Mari El

Bổ sung sách chỉ dẫn theo phông của Trung tâm Lưu trữ nhà nước Cộng hòa Mari El

Cộng hòa Tatarstan
– Lưu trữ quốc gia của nước Cộng hòa Tatarstan. Sách chỉ dẫn. Xuất bản lần thứ 2, có sửa đổi và bổ sung
Trung tâm lưu trữ Nhà nước tài liệu lịch sử và chính trị của Cộng hòa Tatarstan. Sách chỉ dẫn
– Lưu trữ Nhà nước về tài liệu nhân sự của Cộng hòa Tatarstan. Sách chỉ dẫn theo phông

Cộng hòa Udmurt
– Sách chỉ dẫn. Trung tâm tài liệu Lịch sử đương đại của nước Cộng hoà Udmurt
– Sách chỉ dẫn theo phông lưu trữ có xuất xứ cá nhân. Lưu trữ Nhà nước trung ương của nước Cộng hoà Udmurt

Cộng hòa Sakha (Yakutia)

– Chỉ dẫn sơ lược các phông lưu trữ chi nhánh Lưu trữ Quốc gia của Cộng hòa Sakha (Yakutia)
– Chỉ dẫn sơ lược các phông lưu trữ văn học nghệ thuật chi nhánh Lưu trữ Quốc gia của Cộng hòa Sakha (1701-1985)

Cộng hòa Tuva

Sách chỉ dẫn theo phông của Trung tâm Lưu trữ Nhà nước của Cộng hòa tự trị Tuva. Thành phần và nội dung của các phông tài liệu 1756-1986.

Vùng Altayskiy

– Trung tâm bảo quản phông tài liệu vùng Altai. Khối tài liệu chuyên ngành. Sách chỉ dẫn
– Sách chỉ dẫn theo phông lưu trữ tài liệu hành chính của thành phố Biysk

Khu Krasnoyarsk
– Phông lưu trữ cá nhân. Sách chỉ dẫn. Các cơ quan lưu trữ vùng Krasnoyarsk

Vùng Primorsk

Sách chỉ dẫn. Phông lưu trữ có nguồn gốc cá nhân của Lưu trữ Nhà nước vùng Primorsky

Vùng Khabarov
– Sách chỉ dẫn cho các phông tài liệu của Lưu trữ Nhà nước vùng Khabarovsk và chi nhánh tại thành phố Nikolayevsk-on-Amur. Tập 1
– Hướng dẫn cho các quỹ của Lưu trữ Nhà nước của Krai Khabarovsk và chi nhánh tại thành phố Nikolayevsk-on-Amur. Tập 2

Tỉnh Amur

Giới thiệu tóm tắt Chỉ số của đảng và các quỹ Komsomol của Lưu trữ Nhà nước khu vực Amur
Danh mục tài liệu đã giải mật của Lưu trữ Nhà nước vùng Amur những năm 1895-1970.

Tỉnh Arkhangel
– Lưu trữ Nhà nước Arkhangelsk. Tập 1. Sách chỉ dẫn về tài liệu các phong trào xã hội chính trị và hình của khu vực Arkhangelsk.

Tỉnh Astrakhan
Nhà nước Lưu trữ tài liệu đương đại của khu vực Astrakhan. Sách chỉ dẫn

Tỉnh Volgograd
Trung tâm tài liệu về Lịch sử đương đại của Volgograd khu vực. Sách chỉ dẫn

Tỉnh Kaliningrad
Trung tâm lưu trữ và các tài liệu nghiên cứu lịch sử hiện đại của khu vực Kaliningrad. Sách chỉ dẫn

Tỉnh Kemerov
Sách chỉ dẫn đến các phông lưu trữ nhà nước Kemerovo Region (Liên Xô và sau thời kỳ Liên Xô)
Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ nhà nước của khu vực Kemerovo. Liên Xô. Sách chỉ dẫn. Phần 1

Tỉnh Murman
Lưu trữ Nhà nước của Khu vực Murmansk và chi nhánh tại Kirovsk. Tập 1. Sách chỉ dẫn ngắn
Lưu trữ Nhà nước của Khu vực Murmansk và chi nhánh tại Kirovsk. Tập 2. Sách chỉ dẫn ngắn
Lưu trữ tài liệu chính trị – lịch sử hiện đại của Lưu trữ Nhà nước của Khu vực Murmansk. Sách chỉ dẫn

Tỉnh Nizhegorod
Cẩm nang về các Phông tài liệu thuộc Trung tâm lưu trữ Lịch sử đương đại khu vực Novgorod.

Tỉnh Orlov
Lưu trữ Nhà nước khu Oryol. Sách chỉ dẫn
Tỉnh Penzen
Lưu trữ Nhà nước khu Penza. Sách chỉ dẫn

Tỉnh Saratov
Tài liệu tham khảo danh sách của các phông tài liệu thuộc Trung tâm lưu trữ Lịch sử đương đại khu vực Saratov

Tỉnh Sakhalin
Hướng dẫn về các phông lưu trữ Nhà nước của vùng Sakhalin
tại Trung tâm lưu trữ tài liệu về Lịch sử đương đại. Sách chỉ dẫn phông

Tỉnh Smolensk
Hướng dẫn về các phông lưu trữ Nhà nước của vùng Smolensk thuộc Trung tâm lưu trữ Lịch sử đương đại khu vực Smolensk. Sách chỉ dẫn

Tỉnh Tversk
Lưu trữ Nhà nước của Tver. Sách chỉ dẫn. Phần 1
Lưu trữ Nhà nước của Tver. Sách chỉ dẫn. Phần 2

Tỉnh Tyumensk
Một hướng dẫn ngắn để lưu trữ các bộ sưu tập tài liệu về các đơn vị hành chính khu vực Tyumen.
Sách chỉ dẫn ngắn để lưu trữ các bộ sưu tập lưu trữ nhà nước của các ban, ngành khu vực Tyumen ở Tobolsk và Ishim

St.Petersburg
Lưu trữ Nhà nước trung ương của St Petersburg. Sách chỉ dẫn. Tập 1
Lưu trữ Nhà nước trung ương của St Petersburg. Sách chỉ dẫn. Tập 2

 

TS. Nguyễn Lệ Nhung dịch từ http://guides.rusarchives.ru/browse/browse.html
Nguồn: www.vanthuluutru.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *