pastarchives

Điều chỉnh phí sử dụng tài liệu lưu trữ

(vanthuluutru.com) – Bộ Tài chính đang dự kiến điều chỉnh mức phí sử dụng tài liệu lưu trữ, lệ phí cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ, lệ phí chứng thực tài liệu lưu trữ. Theo đó, mức phí làm thẻ đọc tài liệu lưu trữ sẽ là 50.000 đồng/thẻ/năm.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 30/2004/TT-BTC, việc làm thẻ đọc (bao gồm cả làm ảnh kỹ thuật số, đọc trong 1 năm) được chia theo 3 loại tài liệu:

1- Tài liệu từ năm 1954 trở về trước;

2 – Tài liệu từ sau năm 1954 đến năm 1975;

3- Tài liệu từ sau năm 1975 đến nay.

Mức thu mỗi loại thẻ là 15.000 đồng/thẻ. Tại dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ, lệ phí cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ, lệ phí chứng thực tài liệu lưu trữ, Bộ Tài chính dự kiến thu phí làm thẻ đọc tài liệu lưu trữ theo 2 mức:

Đọc thường xuyên thu 50.000 đồng/thẻ/năm;

Đọc không thường xuyên thu 5.000 đồng/người/lượt.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng dự kiến thay đổi việc thu phí nghiên cứu tài liệu, cung cấp bản sao tài liệu, chứng thực tài liệu lưu trữ. Cụ thể, việc nghiên cứu tài liệu hiện được tính phí theo loại tài liệu: tài liệu hành chính, tài liệu nghiên cứu khoa học, tài liệu xây dựng cơ bản… với mức phí từ 200-2.000 đồng/đơn vị bảo quản, tấm ảnh hoặc phút chiếu.

Còn tại dự thảo, Bộ Tài chính dự kiến sẽ thu phí theo 2 dạng: Tài liệu gốc và Tài liệu đã số hóa (toàn văn tài liệu – thông tin cấp 1) với mức thu từ 1.000-6.000 đồng/đơn vị bảo quản, tấm ảnh hoặc phút chiếu. Dự thảo cũng nêu rõ, mức phí sử dụng tài liệu lưu trữ quý hiếm bằng 3 lần mức phí sử dụng tài liệu lưu trữ quy định tại Biểu phí.

3 trường hợp miễn phí

Bộ Tài chính cho biết, sẽ miễn phí sử dụng tài liệu lưu trữ, lệ phí cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ, lệ phí chứng thực tài liệu lưu trữ đối với 3 đối tượng sau:

1- Các cá nhân, gia đình, dòng họ khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ do chính mình đã tặng, cho, ký gửi vào lưu trữ lịch sử;

2- Thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con đẻ, con nuôi) liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình;

3- Người hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động hoặc người bị mắc bệnh nghề nghiệp hằng tháng khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho việc giải quyết chế độ chính sách của chính mình theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, giảm 50% phí sử dụng tài liệu lưu trữ, lệ phí cung cấp bản sao tài liệu lưu trữ, lệ phí chứng thực tài liệu lưu trữ đối với học sinh, sinh viên các trường trung học, cao đẳng, đại học; học viên cao học. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Thanh Hoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *