img_5325

Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ Lưu trữ học và quản trị văn phòng

Ngày 28/9/20134 tại Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội diễn ra Lễ Bảo vệ luận văn thạc sĩ Lưu trữ học và quản trị văn phòng cho học viên Soulisouk Thow với đề tài “Nghiên cứu triển khai số hoá tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Cục Lưu trữ quốc gia Lào”; và học viên Trần Vũ Thành với đề tài “Tổ chức và quản lý công tác lưu trữ trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài” (trên địa bàn thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Các học viên đã tích cực đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực mới của ngành lưu trữ như số hoá tài liệu lưu trữ,  Tổ chức và quản lý công tác lưu trữ trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và điều đáng biểu dương là 2 học viên đã bảo vệ luận án trước thời hạn 2 tháng.

Các đề tài luận văn là nguồn tư liệu quý giá cho cán bộ, nhân viên trong ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. Hiện nay, thông tin về 2 đề tài trên được giới thiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên website của Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, còn toàn văn 2 đề tài trên được lưu giữ tại Khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng, Thư viện trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *