images

Quản trị nguồn nhân lực

1. Khái niệm

Có nhiều cách phát biểu về Quản trị nguồn nhân lực do ảnh hưởng cách tiếp cận và nhận thức khác nhau. Một trong những khái niệm thường dùng đó là: “Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhân viên của nó “.

Ngày nay khái niệm hiện đại về Quản trị nguồn nhân lực là: “Quản trị nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được những mục tiêu của cá nhân “.

2. Mục tiêu của tổ chức:

 • Chi phí lao động thấp trong giá thành.
 • Năng suất lao động tối đa của nhân viên.
 • Nguồn nhân lực ổn định và sẵn sàng.
 • Sự trung thành của người lao động.
 • Sự hợp tác thân thiện của người lao động.
 • Người lao động phát huy và đóng góp những sáng kiến.
 • Tổ chức sản xuất một cách khoa học và chặt chẽ.
 • Lợi nhuận tối đa và chiến thắng trong cạnh tranh.

3. Mục tiêu của cá nhân:

Thỏa mãn những nhu cầu không ngừng tăng lên của con người

Một cách cụ thể những nhu cầu đó là:

 • Nhu cầu về việc làm và điều kiện làm việc:
  • Việc làm an toàn (về tính mạng, sức khỏe, tài sản, an ninh tâm lý …).
  • Việc làm không đơn điệu và buồn chán.
  • Việc làm phù hợp với năng lực và sở trường của cá nhân.
  • Được làm việc trong bầu không khí lành mạnh và thân thiện.
  • Có cơ sở vật chất thích hợp cho công việc.
  • Thời gian làm việc thích hợp.
  • Việc tuyển dụng phải ổn định.
 • Quyền cá nhân và lương bổng:
  • Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá của con người.
  • Được cảm thấy mình quan trọng và cần thiết.
  • Được quyền làm việc dưới sự điều khiển của cấp trên là người hiểu biết.
  • Được quyền làm việc dưới sự điều khiển của cấp trên là người có khả năng giao tế nhân sự.
  • Được quyền tham dự vào các quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân mình.
  • Muốn được đối xử một cách công bằng.
  • Mong muốn hệ thống lương bổng công bằng và được trả công theo sự đóng góp mỗi người.
 • Cơ hội thăng tiến:
  • Được cấp trên nhận biết thành tích trong quá khứ.
  • Cơ hội được tham dự các khóa đào tạo và phát triển.
  • Cơ hội bày tỏ tài năng: tạo điều kiện cho họ lập thành tích và thích thú trong công việc.
  • Cơ hội được thăng chức để cải thiện mức sống và việc làm có tương lai.

Câu hỏi quan trọng mà các nhà QL phải trả lời là: CN thực sự muốn gì từ công việc của họ? Một số nghiên cứu thú vị đã được tiến hành trong số các công nhân của ngành công nghiệp Mỹ để thử trả lời câu hỏi này. Trong một công trình nghiên cứu như vậy, các giám sát viên được yêu cầu thử đặt mình vào địa vị của những công nhân và sắp xếp thứ tự tầm quan trọng của các loại chỉ tiêu miêu tả mọi điều mà công nhân muốn từ công việc của họ. Cần nhấn mạnh rằng, trong việc sắp xếp các chỉ tiêu, giám sát không nên nghĩ về cái họ muốn, mà phải theo cái công nhân muốn. Cùng với các giám sát viên, các công nhân được yêu cầu xếp thứ tự các chỉ tiêu theo khía cạnh từ điều họ muốn nhất từ công việc của họ.

Kết quả được ghi nhận như sau: 1 = cao nhất và 10 = thấp nhất theo tầm quan trọng.


Giám sát viên

Công nhân

Điều kiện làm việc tốt

4

9

Cảm giác làm chủ sự vật

10

2

Rèn luyện kỷ luật

7

10

Sự đánh giá đầy đủ các công việc đã làm

8

1

Sự trung thành về quản lý đối với công nhân

6

8

Lương cao

1

5

Triển vọng và sự phát triển của công ty

3

7

Sự đồng cảm với những vấn đề cá nhân

9

3

Đảm bảo công việc

2

4

Công việc thú vị

5

6

Kết quả này cho thấy, các giám sát viên nói chung cho rằng lương cao, đảm bảo công việc, triển vọng và điều kiện làm việc tốt là điều mà công nhân muốn nhất từ công việc của họ. Song người công nhân không nghĩ như thế.

Một cuộc điều tra tại Việt nam trong năm 2007 của một tổ chức độc lập về vấn đề tương tự cho kết quả như sau:


Mối quan tâm của Công ty

Mối quan tâm của Nhân viên

Lương bổng và phúc lợi

8

1

Đào tạo và phát triển

5

2

Sự hài lòng công việc

1

3

Chính sách và quy trình

6

4

Quản lý công việc

3

5

Mối quan hệ công việc

2

6

Sức khỏe và an toàn lao động

7

7

Liên lạc nội bộ

4

8

4. Nguyên tắc

Từ những quan điểm hiện tại về nhân sự, quản trị nguồn nhân lực đã được phát triển trên cơ sở những nguyên tắc sau:

 • Nhân viên được đầu tư thỏa đáng để phát triển các năng lực riêng nhằm thỏa mãn các nhu cầu cá nhân, đồng thời tạo ra năng suất lao động, hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt nhất cho tổ chức.
 • Môi trường làm việc được thiết lập sao cho có thể kích thích nhân viên phát triển và sử dụng tối đa kỹ năng của mình.
 • Các chức năng nhân sự được phối hợp và là một bộ phận chiến lược quan trọng trong chiến lược của doanh nghiệp.
 • QTNNL ngày nay phải được trải rộng ra các nhánh của tổ chức, chứ không chỉ tập trung ở bộ phận Tổ chức Cán bộ.

www.voer.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *