Hội nghị khoa học-thực tiễn quốc tế XXII “Tài liệu trong xã hội thông tin: Vấn đề tiêu chuẩn hoá”

Ban tổ chức đề nghị thảo luận tại hội nghị các vấn đề sau:

 Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý tài liệu và sự phù hợp của tiêu chuẩn quốc tế với các tiêu chuẩn quốc gia;

 Những vấn đề về thuật ngữ trong mối quan hệ của các loạt tiêu chuẩn khác nhau liên quan đến

ngành;

 Chuẩn hóa tài liệu quản lý trong điều kiện ứng dụng quản lý tài liệu điện tử

 Vai trò của tiêu chuẩn hóa trong các quy định về quản lý tài liệu;

 Cơ sở phương pháp luận của tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài liệu;

 Kinh nghiệm xây dựng, thực hiện và sử dụng các tiêu chuẩn trong lĩnh vực quản lý tài liệu;

Đặc điểm tiêu chuẩn hóa ở cấp quốc gia, khu vực và ngành;

 Tổ chức tiêu chuẩn – triển vọng phát triển.

Ngôn ngữ làm việc: tiếng Nga.

Tài liệu của hội nghị sẽ được xuất bản thành Kỷ yếu.

Báo cáo, báo cáo tóm tắt, thông tin đề nghị gửi trước ngày 01 tháng 10 năm 2015

Yêu cầu đối với các văn bản của báo cáo và tin nhắn, xem thêm trên trang webcủa VNIIDAD: (www.vniidad.ru)

Đặt phòng khách sạn trước ngày 10 tháng 11 năm 2015

Đơn xin tham gia hội nghị và đặt khách sạn phải được gửi đến địa chỉ sau: 117.393, Moscow, Nga. UNION 82, VNIIDAD và email: secretar@vniidad.ru.

Điện thoại: +7 (495) 334-46-46 (Nina Maximov), fax: +7 (495) 718-78-74, e-mail secretar@vniidad.ru.

Để biết thêm thông tin về hội nghị, xem www.vniidad.ru

Hội nghị sẽ được tổ chức tại hội trường của Viện Lưu trữ Nhà nước Lịch sử-chính trị xã hội Nga (RGASPI) tại ul. B. Dmitrovka, Tòa nhà 15, nhà ga tàu điện ngầm gần nhất “Okhotny Ryad”, “Pushkin” (“Chekhov”).

Ban tổ chức

TS. Nguyễn Lệ Nhung sưu tầm và dịch từ www.vniidad.ru

Leave a Reply